Niestety, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Biorąc ślub, jesteśmy przekonani, że będziemy związani z partnerem przez całe życie. Czasami zdarza się, że marzenie o wspólnym życiu staje się nierealne, a jednym rozwiązaniem jest rozwód. Jeżeli została podjęta decyzja o ślubie kościelnym, rozstanie jest trudniejsze. Sprawdź, czy rozwód kościelny jest możliwy.

Czym jest rozwód kościelny?

Przede wszystkim należy pamiętać, że rozwód cywilny nie jest równoznaczny z rozwiązaniem węzła małżeństwa kościelnego. Działa to również w drugą stronę –  jeżeli węzeł małżeństwa kościelnego zostanie zerwany, nie oznacza to, że dostaliśmy rozwód cywilny. Te dwa procesy są od siebie niezależne.

Religia uznaje związek małżeński za nierozerwalny i trwały. Dlatego też rozwód jako taki jest niemożliwy. Można jedynie nastąpić stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skutkiem tego procesu traktowanie małżeństwa jako nigdy niezaistniałego.

Kto decyduje o rozwodzie kościelnym?

O rozwodzie cywilnym decyduje sąd. Małżonkowie o pomoc mogą zwrócić się do prawnika, który pomoże we wszelkich formalnościach i będzie reprezentował strony w sądzie. Jeżeli planujesz rozwód, nawet jeżeli masz ślub kościelny, musisz pomyśleć przede wszystkim o rozwodzie cywilnym – sprawdź, jak wziąć szybki rozwód

O losach małżeństwa kościelnego decyduje kościół oraz przepisy prawa kanonicznego. Pojęcie rozwód kościelny jest niepoprawne. W prawie kanonicznym nie ma takiego wyrażenia. Można jedynie stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego.

Jeżeli jedynie na gruncie prawa cywilnego został udzielony rozwód i zostało zawarte nowe małżeństwo, z punktu widzenia kościoła pierwsze małżeństwo jest wciąż aktualne.

Jak wygląda procedura?

Nieważność małżeństwa może stwierdzić Sąd Biskupi. To tam kierujemy swoje pierwsze kroki. Składamy tam odpowiednik pozwu z prawa cywilnego, czyli skargę powodową o nieważność małżeństwa.

W oświadczeniu opisujemy dokładnie przebieg małżeństwa. Najważniejsze informacje to:

  • kiedy zostało zawarte małżeństwo;
  • powody unieważnienia;
  • które z małżonków podjęło decyzje o rozstaniu;
  • przedmałżeńskie relacje przyszłych małżonków.

Tak samo, jak w przypadku pozwu wskazujemy dowody oraz powołujemy świadków. Taki wniosek musi być bardzo dokładnie uargumentowany, żeby przekonał Sąd Biskupi, że decyzja o nieważności małżeństwa będzie słuszna.

Złożenie wniosku uruchamia postępowanie dowodowe. Tutaj duże znaczenie mają biegli, którzy określają czy dany problem rzeczywiście zaistniał. Następny jest etap publikacji akt. Strony zapoznają się z aktami sprawy. Wypowiada się głos obrończy za nieważnością małżeństwa. Na końcu swój głos ma obrońca węzła małżeńskiego. Na tej podstawie zostaje wydany wyrok pierwszej instancji.

Aby małżonkowie mogli w przyszłości zawrzeć nowe małżeństwo, muszą nastąpić dwa zgodne wyroki. Wyrok pierwszej instancji musi zostać potwierdzony jeszcze jednym wyrokiem albo odpowiednim dekretem, który zatwierdzi wyrok.

Na każdym z etapów warto skorzystać z usług adwokata kościelnego z Płocka – jego pomoc może okazać się niezbędna. Profesjonalne wsparcie ułatwi całą procedurę.

Jakie przesłanki mogą zadecydować o unieważnieniu małżeństwa?

Ważnymi przesłankami do uznania małżeństwa za nieważne są:

  • niepełnosprawność umysłowa;
  • zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają właściwe postrzeganie praw i obowiązków małżeńskich;
  • wprowadzenie w błąd – utajenie jakieś cechy, aby podstępnie doprowadzić do małżeństwa;
  • nieskonsumowanie małżeństwa.

 

Pamiętaj, że unieważnienie małżeństwa kościelnego jest o wiele trudniejsze niż otrzymanie rozwodu cywilnego. Dlatego decyzja o ślubie musi być dobrze przemyślana. Każda ze stron powinna być jej tak samo pewna. Warto o to zadbać, aby uniknąć poważnych nieprzyjemności.