Obecne czasy, pęd za pieniądzem i lepszym życiem, sprawiają, że zupełnie inaczej niż ich przodkowie, wiele małżeństw, zamiast próbować naprawić swoją relację, decyduje się rozstać. Jak pokazują statystyki, już co trzecie małżeństwo rozpada się po kilku latach pożycia. Decydując się na rozwód, warto mądrze go przeprowadzić, aby jak najmniej ucierpiały dzieci i psychika małżonków.

Od czego zacząć?

Choć wiele par decyduje się na rozstanie, niewiele osób wie, od czego tak naprawdę zacząć. Okazuje się, że organizacja ślubu była łatwiejsza – ksiądz, urzędnik, przysięga, przyjęcie dla rodziny – to wszystko można było spokojnie zaplanować. A rozwód? Jak do niego podejść? Czy wspomóc się poradami adwokata? Odpowiedź na to drugie pytanie powinna być twierdząca. Okazuje się bowiem, że dobry prawnik, jest w stanie przeprowadzić małżonków praktycznie bezboleśnie przez rozstanie. Służy nie tylko dobrą radą, ale przede wszystkim zna wszelkie obowiązujące przepisy, dzięki czemu jest w stanie napisać pozew, a także występować jako pełnomocnik przed sądem. Kancelaria Adwokacka Agnieszki Sumińskiej z Płocka jest jedną z tych, które wybierane są przez małżonków, chcących rozwieść się z klasą.

Kroki, jakie należy podjąć, aby doprowadzić do rozwodu

Adwokat, którego się wybierze, przeprowadzi sprawę rozwodową, przedstawi podstawowe kroki, jakie należy przejść, aby uzyskać rozwód. Pierwszym z nich z pewnością będzie złożenie pozwu do sądu. Ten musi być napisany profesjonalnie, dzięki czemu sędzia nie odrzuci go już na samym początku postępowania. Dokument należy w sądzie złożyć w dwóch egzemplarzach. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres sądu właściwy dla miejsca zamieszkania. Każdy pozew musi zostać opłacony. Po jego otrzymaniu i weryfikacji sąd ustali termin pierwszej rozprawy. Rozprawy rozwodowe odbywają się zawsze przy drzwiach zamkniętych, chyba że małżonkowie wyraża zgodę, aby sprawa odbywała się publicznie. Jeśli sąd nie będzie widział żadnych przeciwwskazań, może przychylić się do prośby.

Jeśli pozew został złożony bez podnoszenia kwestii winy rozpadu, bardzo często zdarza się tak, że rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Małżonkowie muszą jednak udowodnić, że ich pożycie całkowicie ustało. Należy mieć na uwadze, że jeśli w grę wchodzi jedynie ustanie uczucia i małżonkowie zgodnie uznają, że czas się rozstać i jednocześnie nie posiadają małoletnich dzieci, które muszą trafić pod opiekę jednego z nich, nie warto szukać winnego i przedłużać sprawy.