O Mnie

Adwokat Agnieszka Sumińska do 2008r. wykonywała zawód sędziego, orzekając w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w X Wydziale Cywilnym – Rodzinnym Odwoławczym (obecnie II Wydział Cywilny Odwoławczy) oraz w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych w XV Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie (obecnie XXI Wydział Pracy).

Doświadczenie zawodowe zdobyła także, pracując jako sędzia delegowany w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Sądów Powszechnych w latach 2001r. – 2008r., przy czym w latach 2001r. – 2007r. jako Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Pełniła również funkcję członka zarządu w Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

Obecnie Adwokat Agnieszka Sumińska prowadzi Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w obsłudze prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Jednakże wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom istnieje możliwość uzgodnienia terminu spotkania w innych godzinach.

Miejscem spotkania z Adwokat Agnieszką Sumińską jest Kancelaria Adwokacka w Płocku lub – po wcześniejszym uzgodnieniu – inna lokalizacja.