RODO

Uprzejmie informuję, że prowadząc korespondencję z Kancelarią Adwokacką Agnieszka Sumińska, w tym prowadząc korespondencję mailową wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Powyższe nie wyklucza przetwarzania tych danych na innych podstawach – szczególności realizacji łączącej nas umowy bądź wykonania obowiązku prawnego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Agnieszka Sumińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Sumińska, pod adresem ul. 1 Maja 12 lok. 54; 09 – 402 Płock. Przetwarzanie danych jest ograniczone do celów prowadzenia korespondencji i wykonania umowy, bądź obowiązku prawnego (jeśli dotyczy). Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, przy czym w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa – przez czas do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy jest nim obowiązek prawny – przez czas trwania tego obowiązku. Jeśli wyłączną podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda – macie Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom administratora bądź podmiotom przetwarzającym. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt pod podanym adresem.